Emelie Enckell-S

Fritidsskribent. Mikrohistoria. Miljöhistoria. Poesi.
DAGMAR THESLEFF
OLOF ENCKELL
AARO HELLAAKOSKI
INGA KOM JAG KAFFE SKULL
FÖRETAGETS MILJÖANSVAR
VEM SKREV DIKTEN?
VEM ÄR EMELIE ENCKELL?
EVENEMANG

Över språkets gränser - en presentation av diktaren

AARO HELLAAKOSKI

Enckell, Emelie: Över språkets gränser – en presentation av diktaren Aaro Hellaakoski.  Helsingfors 2008. 141 sidor, rikligt med bildmaterial. ISBN 978-952-92-3435-6

Boken kan beställas per e-post:
emelie.enckell(at)gmail.com
Pris 15 € 
Pris i Sverige 150 SEK

Dessutom: Artiklar i Nya Argus nr 4 och 5 2012 om 1918 års inflytande på Hellaakoskis produktion.
Aaro Hellaakoski bakpärm

Aaro Hellaakoski (1893-1952) började i unga år som mobbad (harläpp) revoltör, placerades i ”klassen för stygga”, blev student, biolog och geograf, aktad forskare som geolog, essäist, lärare och familjefar. Samma år hans doktorsavhandling blev färdig, 1928, gav han ut sin sjätte diktsamling, senare blev det sex till. Sjömansblod, krig och kärlek, inte minst kärlek till naturen, satte sina spår. Hans poesi är som en utvecklingsberättelse, mer än hos någon annan diktare jag vet. Rolig, dramatisk och efterhand alltmer poetisk.

Boken presenterar en av Finlands mest älskade poeter för en svensk- och tvåspråkig publik. Han föddes och gick i skola i Uleåborg. Med undantag för några strödikter är han inte tidigare översatt. I boken ingår ett urval ur  Hellaakoskis omfattande produktion: dikter och aforismer i översättning och original, en novell och två essäer. Dessutom ingår en kort biografisk presentation, ett rikt bildmaterial och kommentarer till dikterna samt som bilaga ett par finlandssvenska recensioner skrivna på 1940-talet. Kommentardelen innehåller kompletterande bakgrundsfakta och reflexioner kring problem i översättningen.