Emelie Enckell-S

Fritidsskribent. Mikrohistoria. Miljöhistoria. Poesi.
DAGMAR THESLEFF
OLOF ENCKELL
AARO HELLAAKOSKI
INGA KOM JAG KAFFE SKULL
FÖRETAGETS MILJÖANSVAR
VEM SKREV DIKTEN?
VEM ÄR EMELIE ENCKELL?
EVENEMANG

Generalens dotter - Dagmar Thesleff

För Olof Enckell blev mötet med Dagmar Thesleff hösten 1933 vattendelaren i hans liv, som efter det traumatiska året 1918 präglats av debattklimatet kring den finländska modernismen, en svår skilsmässa och en ohanterlig skuldbörda. Också för Daggi innebar mötet återvunnen självkänsla och en ny grund att stå på, men på ett helt annat sätt.

Daggi föddes 1912 i Viborg till släkterna Alfthan och Thesleff. Fadern Wilhelm Thesleff skickades som stabsofficer till fronten vid Riga 1915 och modern Harriet, i hast utbildad till sjuksköterska, följde med. Daggi omhändertogs av släktingar och stannade i södra Finland. Sin far återsåg hon först 1918, sin mor långt senare.

Under hela 1920-talet levde Daggi huvudsakligen i Nizza hos sin mormor, i lyx, bland tjänstefolk. Hennes hälsa ansågs vara klen och endast några somrar fick hon återvända till Finland. Bortskämdheten fick samsas med känslan av utstötthet och hemlöshet, förälskelser med besvikelser, tillkämpad tapperhet med sorg och migrän. Ett färgstarkt, komplext liv tyngt av tabubelagda minnen och reaktionsmönster som överfördes från generation till generation.

Dagmar Theseleff, jpg

Daggi i Paris 1931

Daggi berättade nästan ingenting om sin bakgrund och sitt liv. Kanske hon kände att hon inte förmådde, eller att ingen ändå förstått. Men till vår överraskning lämnade hon efter sig en kappsäck full med dagböcker, två kappsäckar fulla med brev och därtill en tät korrespondens med sin far. Det digra materialet vittnar om en sällsynt förmåga att uttrycka sig i skrift, att rannsaka sig själv, att formulera problem, att söka lösningar, att ideligen växla mellan vardagsbekymmer, lyriska stämningar och behovet av andlighet, mellan förtvivlan och uppsluppenhet.

Biografin utkom i april 2018
på Schildts & Söderströms förlag.