Emelie Enckell-S

Fritidsskribent. Rimmad poesi. Mikrohistoria. Miljöhistoria.
DAGMAR THESLEFF
OLOF ENCKELL
AARO HELLAAKOSKI
INGA KOM JAG KAFFE SKULL
FÖRETAGETS MILJÖANSVAR
VEM SKREV DIKTEN?
VEM ÄR EMELIE ENCKELL?
EVENEMANG
Inga kom jag kaffe skull
Inga kom jag kaffe skull

Jag har på basen av intervjuer skrivit en liten bok om fem tidiga finskspråkiga inflyttare till den lilla kommunen Geta på norra Åland. Den 50 sidor långa skriften innehåller flera fotografier och avbildade dokument från förr. Den är en del i en serie som har utvecklats i arbetsgruppen för mikrohistoria i projektet Skärgårdsmuseer (www.skargardsmuseer.net). Tryck Edita Prima Oy, Helsingfors, maj 2007. 2. upplagan dec. 2007. ISBN 978-952-92-3182-9.
Boken kan beställas av författaren (se kontaktrutan). Pris 15 € + 2 € för postning.