Emelie Enckell-S

Fritidsskribent. Mikrohistoria. Miljöhistoria. Poesi.
DAGMAR THESLEFF
OLOF ENCKELL
AARO HELLAAKOSKI
INGA KOM JAG KAFFE SKULL
FÖRETAGETS MILJÖANSVAR
VEM SKREV DIKTEN?
VEM ÄR EMELIE ENCKELL?
EVENEMANG

Biografin  OLOF ENCKELLS LIV i centrum av en kulturepok utkom till Valborg 2015 på Schildts & Söderströms förlag.

Olof Wilhelm Toussaint Enckell och hans tre bröder, Jarl (1898–1984), Torger (1901–1991) och Rabbe (1903–1974), hör till en generation som upplevde världskrigen och de katastrofer som drabbade det nydanade Finland: inbördeskriget, vinterkriget och fortsättningskriget. Samtidigt präglas perioden av språkstriden, politisk oro och upprustning men också av stora tekniska och sociala framsteg. Dramatiken under 1900-talets första hälft var för individen såväl karaktärsdanande som nedbrytande, förstummande och härdande.

Min pappas liv var mer dramatiskt än jag kunde ana, innan jag upptäckte en stor samling dokument, brev, dagböcker och annat. På bilden, ett studentfoto från våren 1917, är han ännu lyckligt omedveten om de tragedier och motgångar som snart kom att frånta honom hans ungdoms illusioner.

Redan under sin skoltid blev Olof bekant med Gunnar Björling, vars djupa vänskap kom att sätta sin prägel på Olofs liv och intressen. Lika betydelsefulla för hans förståelse för modernismen var brodern Rabbe och vännen Elmer Diktonius. I min biografi om Olof får två av Björlings aforismer karakterisera dramatiken i Olofs utveckling: 

Födes om, och om, och faller, faller. Tills du fann ett mer än din fullkomning! 

En vettskrämdhet - att liv är förspillt!

Olof Enckel, jpg

Olof gifte sig första gången 1924, bruden var den tre år yngre Monica Ehrström, senare känd som Mona Leo, dockteaterns grand old lady i Finland. De fick en son 1927 och skilde sig 1930. Andra gången gifte Olof sig 1933 med den tolv år yngre Dagmar Thesleff, med rötter i Viborg, och med henne fick han två söner och två döttrar.

Som professor i svensk litteratur vid Helsingfors universitet (1950-67) blev han en uppskattad föreläsare, som lockade studenter inte bara från den egna fakulteten utan också till exempel från Handelshögskolan och Tekniska Högskolan.

Boken kan köpas t.ex. direkt av förlaget, Snellmansgatan 13, Helsingfors, och på nätsidorna www.sets.fi och adlibris.fi. 

Romandiktaren Olof Enckell, en sammanställning av det självbiografiska inslaget i O.E.:s sex romaner, utkom hösten 2015 på Kains förlag som en biprodukt av biografin.